INFORMACJE WSTĘPNE

Jak rozpocząć planowanie inwestycji własnego basenu we własnym ogrodzie?

Zanim przystąpimy do dokonania zakupu, należy rozważyć wiele czynników. Rozpocząć należy od odpowiedniego planowania, tzn. należy dokładnie zmierzyć, ile miejsca mogę rzeczywiście przeznaczyć na basen? Należy tu uwzględnić nie tylko samą nieckę, ale również technikę, która będzie niezbędna do obsługi. Jeżeli nie posiadamy dużej ilości miejsca w ogrodzie, to nie znaczy, że nie możemy mieć basenu, w którym spokojnie będzie można popływać. W małych nieckach umożliwi to zastosowanie urządzenia, które potocznie nazywane jest przeciwprądem.

Ile kosztuje basen?

Baseny naszej produkcji nie mają stricte określonej ceny. Każda oferta przygotowywana dla klienta bazuje na indywidualnych potrzebach. Kontaktując się z jednym z naszych doradców można otrzymać stosowną wycenę uwzględniającą m.in. basen, technikę basenową a także, co rzadko jest spotykane na rynku – MONTAŻ basenu (nie jest to jednak usługa kompleksowa!).

Co to jest basen polipropylenowy i czy warto zdecydować się na taki basen?

Baseny polipropylenowe są wytwarzane z litych płyt polipropylenowych o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporności na działanie warunków atmosferycznych oraz o różnej kolorystyce. Warto zapytać doradcę o kolor, który można zamówić bez dodatkowych opłat. Płyty Polipropylenowe są łączone ze sobą przez spawanie doczołowe. Z granulatu płynnej masy dzięki specjalistycznym maszynom uzyskujemy płytę o grubości od 6 do 15 mm. Powierzchnia basenu jest zupełnie gładka dzięki czemu łatwo utrzymać basen w czystości. Zaletą tej technologii jest brak ograniczeń: indywidualny kształt, wymiary, a także możliwość zastosowania technologii skimmerowej oraz przelewowej. Ukształtowana niecka wzmocniona jest na zewnątrz ożebrowaniem z tego samego materiału, dzięki czemu konstrukcja jest sztywna i stabilna. Cały basen izolowany jest płytami XPS. Jeżeli ktoś decyduje się na basen, który ma mu służyć długie lata, to z pewnością postawi na basen wykonany w technologii PP.

Ile waży basen?

Baseny naszej produkcji mogą ważyć od 500 kg np. niecka o wymiarze 500 cm x 300 cm x 150 cm, do 1200 kg.

Czy istnieje ryzyko wyblaknięcia lub przebarwień na skutek aktywności promieni UV?

Basen PP jest odporny na promieniowanie UV. Na kolor niecki nie ma wpływu nawet długotrwałe działanie promieni słonecznych. Materiał charakteryzuje się dużą odpornością na bardzo niskie temperatury (od – 40 °C), jak również bardzo wysokie temperatury (do +70 °C). Wysoka temperatura w niecce nie zagraża powstaniu deformacji, jak również nie powstanie zjawisko osmozy.

Jaki okres gwarancyjny obejmuje technikę basenową?

Technika basenowa posiada standardową gwarancję, która wynosi w Unii Europejskiej 24 miesiące.

Jaki kolor basenu można wybrać?

Nasze baseny mogą być wykonane w kilku kolorach, np. biały, jasno niebieski, niebieski, beżowy i szary.

Czy baseny posiadają izolację? (brak konieczności zastosowania dodatkowej izolacji)

Tak, baseny produkowane przez firmę RELAX Pool mogą być wyposażone w izolację. Wykonana ona jest z płyt styrodurowych XPS o różnej grubości (między 2 a 5 cm).

Jak zamówić basen?

Po pierwsze należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na naszej stronie internetowej. To pomoże we wstępnej analizie i doprecyzowaniu finalnego modelu. Następnie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z jednym z naszych doradców. Ten etap może trwać krócej lub dłużej, ale najważniejsze jest sprecyzowanie i omówienie wszystkich potrzeb, jakie posiada nasz klient. Etapem finalnym jest podpisanie umowy oraz wpłacenie stosownej zaliczki w wysokości 20% do 50%. Gdy zakończy się okres produkcji jesteśmy w stanie dostarczyć basen na wskazany adres klienta. Wtedy także odbywa się rozliczenie końcowe według ustaleń i informacji otrzymanych od doradcy.

Czy basen PP jest bezpieczny dla środowiska?

Materiał zwany w skrócie PP jest bezpieczny dla środowiska, gwarantuje on także zachowanie pełnej higieny oraz dobrych warunków sanitarnych w niecce.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU MONTAŻU BASENU I TECHNIKI

Czy firma RELAX Pool może dokonać montażu basenu?

Tak, ale nie jest to usługa kompleksowa. Cały montaż, który może zaproponować firma Relax Pool można podzielić na trzy etapy.

Etap I
Obejmuje nadzór nad wykonywanym wykopem przez klienta lub wynajętą do tych czynności firmę. Kolejną składową jest wykonanie drenażu opaskowego wraz ze studnią przepompowni. Wylanie płyty betonowej pod basen. Przygotowanie szalunku wokół niecki basenowej. Opisywane w powyższym punkcie czynności mogą być wykonane i wycenione według aktualnie obowiązującego cennika, jednakże cennik nie uwzględni materiału koniecznego do wykonania tych prac. Materiał musi zapewnić klient.

Etap II
Ten etap obejmuje nadzór nad rozładunkiem oraz posadowieniem niecki basenowej w wykopie na wcześniej przygotowanej płycie betonowej. Dźwig do rozładunku basenu każdy klient musi zorganizować we własnym zakresie. Przygotowanie przyłączeń hydraulicznych. Wypełnienie szalunku wokół basenu, czyli tzw. obsypanie basenu przy pomocy suchego betonu.

 

Etap III
Ostatnią czynnością wykonywaną przez pracowników RELAX Pool na tym etapie, to uruchomienie basenu oraz szkolenie z zakresu użytkowania dla klienta lub osoby wyznaczonej przez klienta do wykonywania tejże obsługi. Podobnie, jak w Etapie I wycena tychże prac nie będzie obejmowała kosztów materiału koniecznych.

Czy firma RELAX Pool udostępnia instrukcje dotyczące montażu oraz użytkowania?

Tak, takie instrukcje są udostępniane każdemu klientowi, który złożył zaliczkę określonej wysokości. Po zaksięgowaniu bezzwrotnej zaliczki na koncie firmy RELAX Pool udostępniany jest login i hasło portalu, gdzie udostępniamy instrukcje niezbędne dla każdego zamawiającego, jak również użytkownika basenu wyprodukowanego przez naszą firmę. Obowiązuje zakaz przekazywania wyżej wymienionego loginu oraz hasła osobom trzecim.

Czy basen może być montowany na powierzchni gruntu?

Jak przygotować odpowiedni wykop pod basen?

Odpowiedni wykop musi uwzględnić kilka czynników. Po pierwsze kształt i rozmiar basenu. Ważne jest uwzględnienie głębokości basenu, grubości styroduru na płycie betonowej oraz grubości płyty betonowej wraz z podsypką. Biorąc pod uwagę szerokość basenu należy uwzględnić dodatkowe miejsce niezbędne do wykonania przyłączy w wykopie, szalunku itp. Zalecana jest wykonanie wykopu szerszego o około 60-80 cm aniżeli obrys basenu. Sytuacje wyjątkowe można omówić z jednym z naszych doradców, którzy swoim długoletnim doświadczeniem mogą zaproponować inne rozwiązania dozwolone przy montażu basenu polipropylenowego.

Czy płyta betonowa pod basenem jest niezbędna?

Tak, płyta betonowa jest elementem niezbędnym. Płyta betonowa musi być wykonana na utwardzonym podłożu o grubości 20 cm. Beton konieczny do wykonania płyty betonowej to B25/C25 ze zbrojeniem rozproszonym lub siatka zbrojeniową 100x100x6mm w połowie jej wysokości. Płyta betonowa musi być idealnie wygładzona i wypoziomowana akceptowane odchylenie dla basenów +/- 2mm.

Czy drenaż wokół basenu jest niezbędny?

Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z pojawienie się wód gruntowych i uszkodzeń mogących powstać z tego tytułu, nasza firma zaleca wykonanie opaski drenażowej wokół basenu. Jest ona podobnie niezbędna, jak płyta betonowa.

Czy na płycie betonowej konieczna jest izolacja pomiędzy płytą a dnem basenu?

Tak, zalecamy, aby wykonać taką izolację przy pomocy styroduru, który mimo funkcji izolacyjnych, jest w stanie zniwelować nieduże nierówności na płycie betonowej. Styrodur musi znajdować się pod powierzchnią basenu. Nie musi być pod miejscami, gdzie będzie wykonywana podmurówka schodów.

Co to jest pomieszczenie techniczne i jakie są jego minimalne wymiary?

Pomieszczenie techniczne, jak sama nazwa wskazuje jest przeznaczone, aby w nim umieścić technikę, która będzie obsługiwała basen. Minimalny rozmiar to 1 m x 1,5 m x 1,5 m, jednakże nie można się sugerować tym rozmiarem i trzeba uwzględnić rozmiar techniki, która się tam będzie znajdowała. Pomieszczenie techniczne podziemne powinno być umiejscowione jak najbliżej basenu jednak nie mniej niż 50cm od wymiaru zewnętrznego basenu (niezbędne jest zapewnienie przestrzeni do podłączenia rur). Dopuszczalna jest także inna forma pomieszczenia technicznego aniżeli murowana studzienka w gruncie. Można technikę umieścić w piwnicy, garażu, drewutni lub innym obiekcie gospodarczym znajdującym się w dopuszczalnej odległości od basenu. Pomieszczenie techniczne nie musi znajdować się bezpośrednio przy basenie, jednak jest wyjątek, czyli basen z zamontowanym przeciwprądem. Nie zaleca się stosowania pompy przeciwprądu w dużej odległości od basenu.

Czy izolacja rur jest konieczna?

Nie, ale zaleca się jej wykonanie, gdy pomieszczenie techniczne jest oddalone od basenu. To spowoduje oszczędność energii cieplnej, która mogła być być wytracona przy przepływie przez rurę, która nie byłaby zaizolowana.

Kto dokonuje montażu elementów w basenie?

Te czynności mogą być wykonane przez firmę RELAX Pool. Wszystko zależy od projektu i decyzji klienta.

Czy odpływ denny jest elementem niezbędnym w basenie?

Odpływ denny montowany w podłodze nie jest niezbędny ani nie jest zalecany ze względu na problematykę na etapie montażu. Taki odpływ wymaga odpowiedniego przygotowania otworu w płycie betonowej pod dedykowany model odpływu dennego, jak również konieczne jest przygotowanie kanału w którym będzie znajdować się rura wychodząca od odpływu dennego w kierunku pomieszczenia technicznego. Lepszym rozwiązaniem i zalecanym jest odpływ denny stosowany w ścianach basenowych. Nie jest problematyczny w montażu i powoduje lepsze mieszanie wody w basenie.

Czy po zamontowaniu basenu mogę go dodatkowo wzbogacić o oświetlenie, przeciwprąd itp.?

Nie jest to możliwe do zrealizowania. Zalecamy dokładną analizę wszystkich elementów, które miałyby się znaleźć w basenie przed jego zakupem, ponieważ po dostawie nie wszystkie elementy będą możliwe do zamontowania, np. lampy, przeciwprąd, roleta. Te elementy wymagają wcześniejszych przygotowań w niecce, które można wykonać tylko w zakładzie produkcyjnym. Po dostawie basenu można zamontować m.in. pompę ciepła, jednak zaleca się wykonanie rur do przyłączenia tego urządzenia w późniejszym czasie, tzw. bypassu.

Jakie zasilanie elektryczne jest konieczne dla urządzeń oferowanych przez firmę RELAX Pool?

W głównej mierze są to urządzenia zasilane prądem o mocy 230V.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI BASENU I TECHNIKI BASENOWEJ

Do czego służy filtracja w basenie?

Filtracja jest urządzeniem służącym do oczyszczania wody w basenie. Filtrowanie wody basenowej to proces przepuszczania jej przez odpowiednio dobrany materiał filtracyjny w ilości adekwatnej do wielkości zbiornika filtracyjnego. Proces ten nie tylko eliminuje istniejące zanieczyszczenia, ale też zapobiega rozprzestrzenianiu się glonów. Filtracja odbywa się na drodze cyrkulacji w obiegu zamkniętym, realizowanej przez pompę oraz wspomagające urządzenia filtrujące. Na czystość wody basenowej w aż 80 % wpływa obróbka fizyczna poprzez filtrowanie, natomiast jedynie 20 % dodatkowych urządzeń i środków.

Z czego składa się zestaw filtracyjny?

Zestaw filtracyjny składa się z dwóch elementów: zbiornika filtracyjnego oraz z pompy. Można dobierać te elementy dowolnie, ale należy pamiętać, że muszą być przystosowane do wielkości niecki basenowej, do odległości od basenu oraz czy będą umieszczone powyżej czy poniżej lustra wody. Zbiornik filtracyjny posiada zawory. Mogą być to zawory 4 drożne lub 6 drożne. Zasadniczo zawór 6 drożny jest wzbogacony o 2 dodatkowe funkcje. Zawory mogą być umieszczone na górze zbiornika lub z boku zbiornika. Dobrej jakości zbiornik powinien posiadać także zawór spustowy.
Pompa filtracyjna jest najważniejszym elementem systemu, ponieważ zasysa wodę poprzez skimmer lub ze zbiornika wyrównawczego (przy systemach z rynną przelewową) do zbiornika filtracyjnego i powoduje jej ponowne wtłoczenie po filtrowaniu za pośrednictwem dysz do basenu. Efektywność filtrowania można określić po tym, że w ciągu 24 godzin, prawidłowo dobrana pompa jest w stanie przepompować całą wodę znajdującą się w basenie nawet czterokrotnie.

Jakie są funkcje zaworu 4-drożnego oraz 6 drożnego?

Zestaw 4 drożny posiada funkcje opisane poniżej od punktu I do IV, natomiast zestaw 6 drożny posiada dodatkowe dwie punkcje opisane w punktach V-VI.

I. FILTROWANIE
Woda jest wtłaczana jest do filtra przez działanie pompy, a następnie przepuszczana przez piasek lub inny materiał filtracyjny. Zabrudzenie osadza się na złożu filtracyjnym.

II. PŁUKANIE/WTÓRNE
woda przepuszczana jest rurkami szczelinowymi od dołu do filtra. Materiał filtracyjny zostaje wtedy podniesiony i przemieszany, a osad na złożu może oddzielić się od ziaren piasku. Wszystkie zanieczyszczenia wpływają bezpośrednio do kanalizacji.

III. ZAMKNIĘTY
zawór zamyka cały przepływ wody do filtra i basenu. Nie używaj tego ustawienia przy włączonej filtracji.

IV. PRZEPŁUKIWANIE/UŁOŻENIE ZŁOŻA
umożliwia początkowe czyszczenie piasku i wyrównanie dna filtracji po wypłukiwaniu. W tej pozycji woda basenowa przepływa przez filtr i odprowadzana jest bezpośrednio do kanalizacji z pominięciem niecki.

V. CYRKULACJA
woda w obiegu prowadzona jest z powrotem do basenu bez przechodzenia przez filtr.

VI. OPRÓŻNIANIE.
Umożliwia ona bezpośrednie czyszczenie odpadów oraz obniżenie poziomu wody w basenie lub osuszenie basenu. Woda bezpośrednio odprowadzana jest do kanalizacji.

W jaki sposób należy wypełnić zbiornik filtracyjny?

Zbiornik filtracyjny można wypełnić rożnego typu materiałem filtracyjnym. Najbardziej popularnym jest piasek filtracyjny. Jednakże występują także innego rodzaju, jak np. aktywne złoże filtracyjne. Ważne jest, aby zbiornik filtracyjny był wypełniony materiałem w dwóch różnych granulacjach. Grubszą należy wsypać na spód zbiornika. Drobną na górę. Należy to wykonać w proporcji 50/50. Przy wsypywaniu materiału filtracyjnego do zbiornika należy uważać, aby piasek nie dostał się do rury centralnej wewnątrz filtra. Najlepiej zabezpiecz otwór rury na czas zasypywania zbiornika filtra.

Jak długo powinna pracować filtracja?

Zalecamy, aby filtracja pracowała 24 godziny przez 7 dni w tygodniu podczas trwania okresu użytkowania basenu. Jeżeli basen jest całoroczny, to filtracja powinna pracować tak samo cały rok według informacji wstępnej.

Co to jest wziernik do zaworu?

Wziernik czystości wody przy zaworach w zbiorniku filtracyjnym pozwala kontrolować poziom zanieczyszczenia wody wypompowywanej po płukaniu wstecznym. Jeśli przy płukaniu woda uchodząca jest zabrudzona, powinieneś dalej mieć aktywną funkcję płukania wstecznego na zaworach. Zaprzestać płukania wstecznego można wtedy, gdy woda we wzierniku będzie przezroczysta. Taki proces, czyli płukanie wsteczne może trwać między 3 a 5 minut.

Czemu służy manometr w zbiorniku filtracyjnym?

Manometr wskazuje ciśnienie wody przepływającej przez zbiornik filtracyjny. Jeśli ciśnienie wzrośnie, może pojawić się problem z przepływem (sygnalizuje to kolor żółty, a w skrajnych przypadkach kolor czerwony). Kolor czerwony może sugerować zupełny brak przepływu wody przez zbiornik filtracyjny. Sytuację można poprawić przeprowadzeniem płukania wstecznego, którego przeprowadzenie zaleca się minimum 1 raz w tygodniu. Możliwe, że będzie konieczność wykonania go częściej lub rzadziej, ale to zależy od otoczenia basenu oraz od ilości zabrudzenia znajdującego się na złożu. Jeżeli ciśnienie pokazywane na manometrze jest za niskie, może to wskazywać, że koszyk, znajdujący się przy pompie filtra, lub sama pompa może być zablokowana liśćmi lub innymi nieczystościami. Należy wtedy dokonać czyszczenia.

Co to jest przeciwprąd?

Przeciwprąd zwany jest inaczej sztucznym nurtem lub przeciw falą. Innym określeniem używanym do opisu tego urządzenia to maszyna pływacka. Wszystkie te określenia już w samej nazwie sugerują, że chodzi o jakiś ruch wody. I w rzeczywistości tak jest. Przeciwprąd to mocny strumień wody, który jest tworzony przez pompę o dużej wydajności sięgającej kilkudziesięciu metrów sześciennych na godzinę (m3/h). Strumień wody od tej pompy jest skierowany poprzez dyszę do środka basenu, co sprawia wrażenie jakby się płynęło pod prąd rzeki. Sama zaś pompa z silnikiem elektrycznym jest umieszczona za ścianą basenu. Siła tłoczonego strumienia, jak łatwo się domyślić, zależy od mocy (wydajności) zastosowanej pompy.

Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie służące do podgrzania wody w basenie. Jest zasilana prądem o mocy 230V. Wykorzystując energię elektryczną przekształca ją w cieplną z powietrza do podgrzania wody, która poprzez przepływ przez pompę ciepła a następnie dysze jest wpuszczana do basenu. Umożliwia to specjalny wymiennik, znajdujący się wewnątrz pompy. Pobiera ona o wiele mniej energii elektrycznej niż typowy podgrzewacz wody. Pompa ciepła posiada także funkcję chłodzenia. W zależności od wielkości basenu, stosuje się pompy o mocy od 5 do 16 kW. Pompę ciepła, jak wcześniej nakreślono, montuje się na odcinku rur po filtrowaniu przy użyciu bypassu. Pompa ciepła, w zależności od modelu, wyłącza się przy temperaturze otoczenia wynoszącej od -5⁰C do +5⁰C.

Co to jest wymiennik ciepła?

Gorąca woda płynąca z pieca C.O. lub innego źródła podgrzewającego wodę wpływa do wymiennika przez znajdującą się w środku wężownicę. Natomiast woda z basenu ogrzewa się, opływając wężownicę. Wymiennik ma czujnik temperatury wody. W momencie osiągnięcia wymaganej temperatury, przerywany jest obieg wody z źródła grzewczego. Instalację wymiennika ciepła powinno przeprowadzać się według instrukcji i wskazówek producenta oraz przy uwzględnieniu mocy pieca lub innego źródła grzewczego. Wybór wymiennika ciepła oraz jego mocy zawsze ustal z instalatorem urządzeń grzewczych. Na jego wybór ma wpływ m. in. moc urządzenia grzewczego (np. pieca CO) i pojemność basenu.

Czy wymiennik ciepła można stosować w basenie, gdzie jest lub będzie stosowana słona woda?

Tak, jednak aby uniknąć skorodowania urządzenia musi ono być wykonane z tworzywa sztucznego lub tytanu.

Co to jest elektrolizer soli i jakie jest jego działanie?

Dodanie soli do wody w basenie i niewielki przepływ prądu w komórce elektrolitycznej tworzą podchloryn sodu, który może całkowicie zdezynfekować wodę w basenie bez konieczności dodawania innych produktów chloropochodnych. Pamiętaj jednak, że woda nadal dezynfekowana jest chlorem, tylko tutaj generowanym przez reakcję chemiczną wywołaną działaniem urządzenia zwanego elektrolizer, soli i wody. Jeżeli w basenie lub w technice basenowej zamontowane są metalowe elementy, upewnij się, że są one wykonane ze stali, która w kontakcie ze słoną wodą nie skoroduje.

lampy LED – wymiana żarówki. Czy jest konieczne wypuszczenie wody z basenu, aby to zrobić?

Lampy basenowe są tak skonstruowane, że spuszczanie wody nie jest konieczne, aby dokonać wymiany żarówki. Należy jedynie odkręcić wkład lampy, wyciągnąć go ponad powierzchnię lustra wody i wymienić żarówkę. Umożliwia to kabel długi na ok. 1,5 m, którym przymocowany jest wkład.

UWAGA! Nie można dokonywać wymiany żarówki będąc w basenie! Grozi to utratą życia lub zdrowia!

Co to jest transformator i do czego służy?

Transformator jest urządzeniem stosowanym przy podłączaniu lamp w basenie. Ich zastosowanie jest konieczne w przypadku instalacji niskonapięciowych. Transformator obniża napięcie sieci do niskiej wartości. W związku z tym musi spełniać określone wymagania bezpieczeństwa, dotyczące np. pojawienia się napięcia sieciowego. Transformator zawiera wyłącznik termiczny, zabezpieczający przed przegrzaniem i najczęściej także bezpieczniki zwłoczne przystosowane do napięcia wejściowego 230 V. Transformator montowany jest przeważnie w pomieszczeniu technicznym. Im większa odległość od maszynowni, tym grubsze powinny być zastosowane kable przyłączeniowe. Grubość kabla należy określić przy konsultacji z wyspecjalizowanym elektrykiem z uprawnieniami. Jeśli maszynownia znajduje się w dużej odległości od basenu, transformator warto zamontować w specjalnie przygotowanym dla tego urządzenia miejscu, ale bliżej basenu. Do transformatora musi być łatwy dostęp.

Co to jest roleta basenowa i do czego służy?

Roleta basenowa jest jedną z form przykryć basenowych. Zbudowana jest z połączonych ze sobą paneli PCW. Całość przykrycia stanowi dość sztywną pokrywę na powierzchni wody. Profile z boku są szczelnie zamknięte za pomocą zatyczek montowanych na zakończeniach. Roleta może występować w dwóch wersjach: jest pokrywą pływającą po wodzie lub może być przykryciem znajdującym się pod lustrem wody. Do wyboru jest także rodzaj sterowania. Występują rolety automatyczne lub manualne. Co zyskujesz decydując się na przykrycie basenowe? Chronisz wodę w basenie przed utratą ciepła, parowaniem oraz zapobiegasz dostawaniu się zanieczyszczeń do basenu.

Basen skimerowy czy przelewowy?

Są to dwa różne systemy dostępne w naszej firmie. Basen skimerowy częściej jest spotykany w basenach przydomowych, chociaż trendy i gusta się zmieniają, więc coraz więcej klientów zastanawia się także nad rozwiązaniem w postaci basenu z rynną przelewową. Baseny przelewowe, które wymagają zbiornika wyrównawczego, do którego zbierana jest woda z rynien przelewowych znajdujących się wokół basenu. Konieczność instalacji tego zbiornika sprawia, że basen przelewowy wymaga większej przestrzeni. Takie rozwiązanie jest droższą inwestycją, ponieważ należy zainwestować w zbiornik przelewowy. Jest to jednak lepsze rozwiązanie pod względem uzdatniania wody, która zbierana jest z całej powierzchni basenu, a nie tylko w miejscach, gdzie znajdują się skimmery. Rynna przelewowa to widoczna dla użytkownika „kratka”, znajdująca się na między innymi basenach publicznych – zwracamy na nią uwagę w czasie wizyty na basenie, jednak nie zdajemy sobie sprawy z jej użyteczności i funkcji, jakie pełni. Rynna przelewowa zamontowana jest na obrzeżach basenu. Mechanizm rynny działa następująco: woda, która wydostaje się z basenu wpływa do okrytej kratką rynny, gdzie zbierana jest w zbiorniku przelewowym. W momencie, gdy woda w zbiorniku osiągnie żądany poziom, pompa zasysa wodę ze zbiornika i przepompowuje ją po filtrowaniu do basenu. Rozwiązanie typu skimmer stosuje się najczęściej w prywatnych basenach, głównie ze względu na mniejsze koszty niż w przypadku rynny przelewowej. Skimmer to inaczej odpływ boczny. Jest małym urządzeniem o prostokątnym kształcie, montowanym w ścianie basenu. Ilość skimmerów i ich typ dobiera się do wielkości zbiornika wodnego, jego rodzaju i przeznaczenia oraz od znajdującego się w pomieszczeniu technicznym rodzaju filtracji. Proces działania skimmerów, wygląda następująco: skimmer zbiera wodę z powierzchni basenu, a pompa tłoczy ją na filtr, gdzie zostaje oczyszczona przepływając przez materiał filtracyjny (aktywne złoże filtracyjne lub piasek), a następnie wtłoczona jest poprzez dysze do basenu. Skimmer posiada koszyczek, który zbiera większe zanieczyszczenia, wpadające do basenu. Zastosowanie skimmera to najekonomiczniejszy wybór, ponieważ jest najtańszy w montażu i bezawaryjny w obsłudze. Skimmer znajdzie zastosowanie w basenach prywatnych, gdzie straty wody są niewielkie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI BASENU

Ile wynosi miesięczny koszt utrzymania basenu?

Posiadając lub planując posiadanie basenu musisz liczyć się z kosztami, które będą stałe. W ich skład będzie wchodzić zakup chemii basenowej oraz energia zużywana przez całą instalację.

Jaki koszt energii wygeneruje działanie pompy ciepła?

Na koszt całkowity zużycia energii między innymi przez pompę ciepła wpływają rożne czynniki. Wyróżnić należy przede wszystkim: moc pompy ciepła, aktualne ceny energii, czas użytkowania pompy oraz fakt posiadania lub nie przykrycia basenowego. Brak jakiejkolwiek formy przykrycia basenowego powoduje szybkie wychładzanie wody basenowej. To z kolei wydłuża czas pracy pompy ciepła oraz generuje większe zużycie energii elektrycznej.

Jaki koszt energii wygeneruje działanie przeciwprądu?

Koszt energii wygenerowany przez działanie przeciwprądu zależy od aktualnych cen prądu oraz czasu użytkowania tego urządzenia.

Wymiana wody w basenie. Kiedy?

Wodę w basenie zalecamy wymienić przed rozpoczęciem każdego sezonu lub jeżeli basen jest całoroczny, to przynajmniej raz w roku. Pamiętaj, aby na zimę spuścić wodę poniżej poziomu dysz. Jeżeli w basenie są zamontowane lampy, to woda powinna być opuszczona do poziomu około 10 cm poniżej poziomu lamp (nie tyczy się basenów całorocznych). Jeżeli posiadasz basen sezonowy, to zalecamy, aby przed rozpoczęciem kolejnego sezonu użytkowania opróżnić basen, umyć go i napełnić czystą wodą.

Jak należy czyścić basen?

Do usuwania zanieczyszczeń pływających po powierzchni wody zalecamy użycie siatki umieszczonej na tyczce teleskopowej. Urządzeniem odkurzacza automatycznego można pozbyć się zabrudzeń, które będą znajdowały się na dnie basenu. Niektóre modele mogą wyczyścić także ściany. Do czyszczenia ścian można także użyć specjalnej szczotki, którą umieszcza się na jednym końcu tyczki teleskopowej, umożliwiającej łatwy dostęp do całej powierzchni czyszczonej w basenie.

Jak stosować chemię basenową?

Chemia basenowa to środki dezynfekujące oraz zabezpieczające w różnej postaci. Może być w formie granulatu, jak również w formie środka płynnego. Stosowanie odpowiedniej chemii jest konieczne do utrzymania krystalicznie czystej wody oraz dla bezpieczeństwa zdrowia i życia człowieka. Stosować ją należy zawsze zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu oraz wskazówkami, których udziela producent. Aby w basenie nie tworzyły się grzyby, glony oraz inne drobnoustroje, należy regularnie dbać o jego czystość i fachowo dezynfekować wodę. Przed każdym zastosowaniem chemii basenowej sprawdź wodę pod kątem jej czystości, poziomu ph, obecności glonów i stężenia innych środków chemicznych.

Czy często musi być stosowana chemia do dezynfekcji wody w basenie?

Na te pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi: tak lub nie. Tu musi paść odpowiedź „zależy”. Zależy to mianowicie od kilku czynników. Jak często i ile osób korzysta z basenu? Im jest większa ilość ludzi oraz zwiększona częstotliwość użytkowania, tym częściej należy stosować chemię basenową do dezynfekcji wody. Kolejnym czynnikiem jest pogoda. Jeżeli pada deszcz, to istnieje duże ryzyko podniesienia się wartości ph wody. Wtedy należy zastosować regulator obniżający ph do bezpiecznego poziomu między 7,2 a 7,6. Optymalnym poziomem jest 7,4. Kolejnym czynnikiem pogodowym, który ma wpływ na jakość wody, to temperatura. Jeżeli jest lato i w ciągu dnia panują wysokie temperatury na zewnątrz, a my jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami basenu zewnętrznego, to na pewno szybciej będzie odparowywał chlor (jeżeli stosujemy go do dezynfekcji). Wtedy też należy częściej mierzyć wartości ph oraz chloru w basenie, aby były w normie. Odpowiednia wartość chloru w basenie to 0,6. Jest to dawka bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Problem zielonej wody w basenie. Skąd się pojawił i jak mogę się go pozbyć?

Pojawienie się zielonej wody w basenie może oznaczać, że w wodzie zaczął się zakwit glonów. Rozmnażają się one w wodzie, która nie jest prawidłowo dezynfekowana i filtrowana. Problem zielonej wody można zniwelować poprzez użycie środka na zwalczanie alg. Jest on ogólnodostępny na rynku z chemią basenową. Warto wiedzieć, że chemię basenową należy stosować bez względu na to, czy się korzysta z basenu, czy też nie. Filtracja także musi być włączona przez 24 h na dobę. Unikniemy w ten sposób namnażania się glonów, co się dzieje głównie w wodach stojących. Przykładem mogą być naturalne stawy, gdzie brak jest filtrowania wody. Tam także możemy zauważyć pojawienie i namnażanie się glonów.

Problem mlecznej oraz mętnej wody. Skąd się pojawił i jak się go pozbyć?

Mętna woda w basenie jest wynikiem wytrącenia się wapnia. Może być to także spowodowane niewłaściwą wartością pH wody. Zjawisko to często jest spowodowane napełnianiem basenu wodą ze studni. Zalecamy korzystanie z wody sieciowej do napełniania basenu, która jednak również może posiadać duże wartości wapnia. To także może spowodować osadzanie się kamienia na ścianach basenu. Jeśli wiesz, że masz twardą wodę, to warto utrzymywać pH wody w basenie na poziomie 7,0. Należy do tego zastosować odpowiednie środki chemiczne, jak również konieczne jest stosowanie odpowiednich środków do regulacji twardości wody. Złogi wapienne na dużych powierzchniach, takich jak basen, w gorącym, wilgotnym otoczeniu stwarzają warunki dla rozwoju bakterii. Osady wapienne zalecamy usunąć z basenu przy pomocy odkurzacza. Ważne jest również usunięcie cząstek, które są dokładnie rozpuszczone w wodzie, czyli soli, kwasów, zasad, aminokwasów i mocznika. Możesz do tego wykorzystać środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH. Jego działanie polega na minimalizowaniu zmętnień w wodzie. Preparat powoduje łączenie się zanieczyszczeń w większe skupiska, które mogą być wyłapywane przez złoże filtrujące. Większe zanieczyszczenia, osadzające się na dnie basenu, usuń przy pomocy odkurzacza.

Czy po zakończonym sezonie mogę podlać ogród wodą z basenu?

Tak, jest to dozwolone, jednak należy zwrócić uwagę, że woda w sezonie pływackim była dezynfekowana środkami chemicznymi, np. chemią, która ma wartości niebezpieczne dla środowiska. Przez dwa tygodnie od zakończenia sezonu nie należy stosować żadnej chemii. Gdy woda stanie się neutralna i w te dwa tygodnie cała chemia odparuje, to wtedy można użyć wody basenowej do podlania ogrodu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU I ROZŁADUNKU

Jaki jest czas oczekiwania na basen?

Produkcję naszych basenów w większości przypadków prowadzimy na bieżąco i każdy nasz basen jest przygotowywany na indywidualne zamówienie klienta. Czas oczekiwania może wynieść od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od aktualnego obłożenia zamówieniami naszego działu produkcji.

Jak dostarczony zostanie basen?

W zależności od gabarytu zamówionego basenu, to zostanie on dostarczony busem lub autem przystosowanym do ciągnięcia przyczepy. Nasze baseny są wożone na przyczepie indywidualnie i są one ustawione na skosie.

Kto jest odpowiedzialny za zamówienie dźwigu?

Odpowiedzialność za zamówienie na dzień rozładunku odpowiedniego dźwigu spoczywa na kliencie. Koszt wynajmu dźwigu jest różny. Zależy od od wielkości koniecznego do rozładunku dźwigu, od cennika firmy zajmującej się wynajmem i obsługą dźwigu, jak również cena ostatecznie zależy od regionu w którym ma być świadczona ta usługa. Docelowo wszystkie ustalenia cenowe, co do kosztu wynajmu dźwigu klient musi podjąć we własnym zakresie.

Czy inny rozładunek niż przy użyciu dźwigu jest dopuszczalny?

Zawsze najbezpieczniejszym rozładunkiem jest ten, przy którym korzysta się z dźwigu. Rozładunek przy użyciu mniejszych urządzeń lub ręczny nie jest dopuszczalny, ponieważ można uszkodzić basen i tym samym pozbawić się gwarancji.

Jakie są wymogi, które należy spełnić, aby bezpiecznie rozładować basen?

Po pierwsze jest to odpowiedniej wielkości dźwig. Jego wysięg musi mieć między 8 a 10 m. Najlepiej uzgodnić jednak długość wysięgu z firmą dźwigową u której będzie zamawiać się tę usługę. Kolejnym ważnym elementem są pasy do rozładunku. Zalecamy zorganizowanie pasów o długości od 6 do 8 metrów (4 sztuki). Takimi pasami może również dysponować firma dźwigowa.

Ile czasu trwa rozładunek?

Wielu klientów zastanawia się, na jak długo konieczne jest zamówienie dźwigu? Rozładunek średnio trwa od 1 do 2 godzin. Wszystko zależy od sprawności osób działających na miejscu.

Jak ustalany jest termin dostawy?

Przy składanym zamówieniu ustala się termin dostawy z uwzględnieniem możliwości produkcyjnych. Gdy zostanie ustalony termin, to wtedy tydzień przed właściwą datą możliwe jest przesłanie przedziału godzinowego np. między 9 a 10 rano. W tym czasie nasz kierowca powinien być u Państwa z dostawą, jednak należy pamiętać, że w wielu przypadkach dzielą nas setki kilometrów. Tym samym w trasie mogą wystąpić różnego rodzaju komplikacje. Są to sytuacje losowe, np. wypadki drogowe, korki, awarie samochodów itd. Z tego tytułu spóźnień my jako firma nie bierzemy odpowiedzialności finansowej za ewentualne koszty wynikłe z opóźnień. Jeżeli jednak jest to nasza wina, to wtedy jesteśmy skłonni ponieść za te sytuacje odpowiedzialność.